BỒN CẦU CAESAR

Xem tất cả 5 kết quả

Mã số: CP1503 Nắp bàn cầu Mã số: M243 Thùng nước âm tường Mã số: TH1510 Hệ thống xả: xả thẳng Lượng nước xả: 3-6lít
7,050,000 
Bàn Cầu Một Khối – C1353 – Kiểu xả :Xả hút – Chế độ xả :1 – Dung lượng nước :4.5 Lít – Áp lực nước :0.7~5kgf/cm2 – Tâm thoát phân :300mm – KT :710x500x640mm – Màu sắc :Màu trắng (PW)
7,450,000 
Bàn Cầu Một Khối – CD1364 – Chế độ xả :2 – Dung lượng nước :3-6 Lít – Áp lực nước :0.7~5kgf/cm2 – Tâm thoát phân :300mm – KT :690x370x740mm – Kiểu xả :Xả hút – Màu sắc :Màu trắng (PW)
7,290,000 
Bàn Cầu Một Khối – CD1374 – Kiểu xả :Xả hút – Chế độ xả :2 – Dung lượng nước :3-6 Lít – Áp lực nước :0.7~5kgf/cm2 – Tâm thoát phân :300mm – KT :695 x 370 x 720 mm – Màu sắc :Màu trắng (PW)
5,200,000 

Xem tất cả 5 kết quả